Gyvybės medis

Rankdarbiai » Piešimas ant šilko

Gyvybės medis

Pradžios knygoje aprašytas medis, Dievo pasodintas Edeno sodo viduryje (Pr 2:9); medžio vaisiai duoda amžiną gyvybę, t. y. nemirtingumą 90*90 cm, šilko satinas